Historie

Náš spolek byl založen 12.6.1987, jako zájmový kroužek při JKP(SKP) Šluknov. První schůzky se zúčastnili: za JKP Nedoma J. a první členové Gall P., Kučera B., Luft L. Nehasil A., Poisel J., Pačínek F. a předseda Traxler M.

Velkou oporu v začátcích nám bylo tehdejší osazenstvo Klubu: Nedoma J., Janková H. a Bortníková B. V průběhu roku přibyli další členové: Černý M., Seidlová H., Motl J., Mošovský J., Raušer B., Beinhauer L., Kruška J. a Kroupa J.

Hlavní činností kroužku bylo seznamovat veřejnost s jednotlivými druhy hub, se zvláštní pozorností věnovanou jedovatým houbám, formou besed a přednášek, výstavami a průběžným vystavováním hub ve vývěsce. Přednášky pro nás zajišťovala Československá mykologická společnost Praha, kterou zastupoval její předseda Dr. Jiří Hlaváček.

Po roce 1992 se kroužek pomalu rozpadal, až jeho činnost úplně přestala. Po roce 2005 uskutečnili bývalí členové( Mošovský J., Beinhauer L., Nehasil A. a Traxler M.) s novými členy Gallo p. a Vajnarem F. další tři výstavy. V roce 2009 začal fungovat nový Mykologický spolek v tomto složení: Mošovský J.(předseda), Traxler M.(jednatel), Švecová M.(pokladní), Novák O.(kronikář), Suková M., Suk J., Nehasil A., Beinhauer L., Urban V., Vajnar F., Goldmann V., Nedoma J., Gallo P., Šolc J. a čestní členové Plachta F., Luft L. a Kruška J.

Činnost je opět zaměřena na osvětu, sebevzdělávání členů a pomoc okolní přírodě. Dále posíláme získané fotografie hub na webové stránky www.magicofnatur.cz . Mezi pravidelné akce spolku patří pravidelné měsíční schůzky, přípravy výstav, dále pak květnové odemykání a listopadové zamykání lesa.Každý rok se uskutečňují 3-4 společné vycházky do lesa s následným společným určováním druhů jedlých i nejedlých hub.

V letošním roce(2011) se nám podařilo otevřít houbařskou poradnu, za vydatné pomoci Městského úřadu Šluknov, který nám poskytl prostory na zřízení klubovny.